Het begrip meest uitgebreide bevoegdheid

Het begrip «meest uitgebreide bevoegdheid» van de algemene geld nodig vergadering moet dus begrepen worden als de bevoegdheid tot samenstelling van het bestuursorgaan. Verder heeft de algemene vergadering nog slechts die bevoegdheden die haar uitdruk¬kelijk bij wet zijn toegekend. Binnen de BVBA geldt een gelijkaardige procedure geregeld in artikel 266 en 257 van het W. Venn. 12. In een coöperatieve vennootschap geldt het principe van de statutaire vrijheid wat de bevoegdheid van de algemene vergadering betreft, met uitzondering van enkele specifieke beslissingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Zo bepaalt de wet dat, indien ter zake niets is voorzien, de algemene vergadering bevoegd is te beslissen over de toetreding en uitsluiting van vennoten, het terugnemen van gestorte gelden en de bestemming van winst en verlies. De wet krediet schrijft daarenboven uitdrukkelijk voor dat het goedkeuren van de jaarrekening en de kwijting aan bestuur¬ders en commissarissen, tot de bevoegdheid van geld lenen de algemene vergadering horen. 13. De bevoegdheden die door het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergadering van een NV, Comm. VA en BVBA voorbehouden werden en die dus ook door de jaarvergadering uitgeoefend kunnen worden, zijn de volgende:1) bespreking van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris.