Archive for the ‘Uncategorized’ Category

23 maart 2000 werden de criteria verhoogd die gelden

Saturday, December 12th, 2015

voor de bepaling van een grote en kleine onderneming. Hierna een overzicht:Criterium Jaarrekening vanaf 31 december lening 1999Balanstotaal 3 125 000 EUROmzet (excl. B. T. W. ) 6 250 000 EURPersoneelsbestand 50 personen73. Het personeelsbestand betreft een jaargemiddelde, net zoals in het verleden. De ondernemingen met meer dan 100 personeelsleden worden altijd als «grote» onderne-mingen beschouwd. 74. Voor een uitgebreide bespreking van het jaarverslag verwijzen we naar hoofd¬stuk 5. 4. Het verslag van de commissaris75. De commissaris, indien er één is, maakt een schriftelijk verslas OP van ziin bevin-dingen. In zijn verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris nauwkeurig en duide¬lijk het voorbehoud en de bezwaren die hij meent te moeten maken.

Zoniet, dan vermeldt hij uitdrukkelijk dat hij geen voorbehoud noch bezwaar te maken heeft. 76. Het verslag van de commissaris moet vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders/vennoten liggen. 77. Rekening houdend met alle termijnen, beschikt de commissaris slechts over vijf¬tien dagen voor leningen het opmaken van dit verslag. Dit heeft voornamelijk betrekking op het onderzoek van het jaarverslag van de raad van bestuur. De overige controlewerkzaam-heden worden bij voorkeur tijdiger uitgevoerd. 5. Informatie voor de ondernemingsraad78. Indien de vennootschap een ondernemingsraad heeft, moet de vergadering van de ondernemingsraad plaatsvinden vóór de jaarvergadering. 79. Het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad moet op de jaarverga-dering aan de aandeelhouders/vennoten worden meegedeeld. J6. Opmaak van de agenda80. Het bestuur van de vennootschap moet de agenda voor de jaarvergadering opstel¬len en deze bekendmaken aan de aandeelhouders/vennoten volgens de geëigende oproe- pingsformaliteiten. 8.

Het begrip meest uitgebreide bevoegdheid

Tuesday, December 8th, 2015

Het begrip «meest uitgebreide bevoegdheid» van de algemene geld nodig vergadering moet dus begrepen worden als de bevoegdheid tot samenstelling van het bestuursorgaan. Verder heeft de algemene vergadering nog slechts die bevoegdheden die haar uitdruk¬kelijk bij wet zijn toegekend. Binnen de BVBA geldt een gelijkaardige procedure geregeld in artikel 266 en 257 van het W. Venn. 12. In een coöperatieve vennootschap geldt het principe van de statutaire vrijheid wat de bevoegdheid van de algemene vergadering betreft, met uitzondering van enkele specifieke beslissingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Zo bepaalt de wet dat, indien ter zake niets is voorzien, de algemene vergadering bevoegd is te beslissen over de toetreding en uitsluiting van vennoten, het terugnemen van gestorte gelden en de bestemming van winst en verlies. De wet krediet schrijft daarenboven uitdrukkelijk voor dat het goedkeuren van de jaarrekening en de kwijting aan bestuur¬ders en commissarissen, tot de bevoegdheid van geld lenen de algemene vergadering horen. 13. De bevoegdheden die door het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergadering van een NV, Comm. VA en BVBA voorbehouden werden en die dus ook door de jaarvergadering uitgeoefend kunnen worden, zijn de volgende:1) bespreking van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Vijf dingen die u moet weten over Blackjack (Deel 2)

Friday, March 28th, 2014

3. Er zijn verschillende regels en soorten blackjack. Wanneer u op zoek bent om blackjack te spelen, weet dan dat er verschillende huisregels en soorten blackjack zijn, dit verschilt per casino. Een van de belangrijkste regels om op te letten is of de dealer op een zachte 17 moet staan (dat is een hand die 17 als totaal heeft, met de aas die telt als een 11). Wanneer de dealer op een zachte 17 stuit, is dit ten nadele van de speler. Variaties op blackjack weddenschappen zoals alleen eenmaal te kunnen splitsen moet ook worden opgemerkt. Vraag de dealer, of lees de online casino regels om ervoor te zorgen dat er geen verrassingen zijn.

4. De beste blackjack hand. Een van de beste blackjack tips is om te weten wanneer u een goede hand hebt! De beste twee kaarten combinatie is natuurlijk een blackjack (aas en tien of gezichtkaart) gevolgd door een ace en 9 of twee tien-waarde kaart. De volgende beste mogelijkheid is twee azen, of een totaal van elf krijgen uitgedeeld.

5. Niet alle online casino’s zijn gebruiksvriendelijk. Wees ervan bewust dat wanneer u een online backjack spel speelt, de software kan worden aangepast ten voordele van het casino, zodat de uitbetaling veel langer is dan verwacht. Zorg ervoor dat u alle regels en voorwaarden leest voordat u alleen, of in een toernooi blackjack speelt.

Deze informatie moet u aan het denken zetten over de juiste dingen voordat u begint met het spelen van blackjack, maar wat u ook doet, vergeet niet om plezier te hebben!

Klik hier voor Deel 1

Vijf dingen die u moet weten over Blackjack (Deel 1)

Friday, March 28th, 2014

Het aantal spellen beschikbaar om te spelen in casino’s, en op het internet, is ontelbaar. Met duizenden spellen voor browsers en spelers om uit te kiezen, is het een wonder dat het blackjack spel boven de rest uitstijg als een van de meest beschikbare populaire spellen. Van zijn bescheiden oorsprong op de casino tafels in Frankrijk tijdens de jaren 1700 tot de rage op het internet en in Hollywood wat het nu is, blackjack is echt een origineel spel. Er zijn mensen die hun leven hebben gewijd aan het leren spelen van blackjack, en er zijn vele boeken gepubliceerd over het spel. Hier zijn vijf interessante feiten en observaties die zullen helpen met de waardering van dit ongelooflijke eenvoudige, maar toch spannende, kaartspel.

1. Met blackjack is het mogelijk om “te proberen voordat u koopt”. Gezien het feit dat er een behoorlijk aantal mensen zijn die blackjack alleen hebben ervaren door het zien van een documentaire op televisie of alleen in een film, is het uiteraard vanzelfsprekend dat er langdurig geaarzeld wordt voordat er echt geld er naar toe wordt gegooid. Om vertrouwt te raken met de blackjack regels heeft men slechts een pakje kaarten nodig. Probeer zo dicht mogelijk bij 21 te komen door zelf, of met een vriend te spelen. Nog een goede manier is om gratis op het internet te spelen via een aantal sites. Het geeft niks als u een fout maakt in deze omgeving!

2. Blackjack strategieën kunnen de huiskansen verminderen. In typische multi-deck blackjack spelen, kan de speler verschillende strategieën gebruiken om de kansen van het huis te verminderen, wel tot minder dan 0,5%. Dit betekent dat blackjack de beste kansen heeft van alle casino spellen. De strategieën die gebruikt kunnen worden zijn legaal, en is simpelweg het begrijpen van een combinatie van de waarschijnlijkheid van bepaalde kaarten die kunnen worden omgedraaid, en de meer gecompliceerde strategie door kaarten te tellen. Er zijn tabellen die regels uiteenzetten wat u moet doen voor elke combinatie op de tafel. Onthoud de combinaties en het verminder de kansen van het huis.

Klik hier voor deel 2